Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne. FHU Gasport ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli sprzedany towar taką wadą jest obciążony.

Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wady fizycznej w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego czyli niezgodności towaru z umową.

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar ma wadę stwierdzoną przed upływem dwóch lat od dnia jego otrzymania, prosimy o zgłoszenie tego faktu na nasz adres FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk wraz z pismem reklamacyjnym (można skorzystać z formularza reklamacyjnego) zawierającym :

  • opis przyczyn reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub niezgodności,
  • informacją jakiej formy kompensaty Państwo oczekują (sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej),
  • danych teleadresowych składającego reklamację.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi prosimy dostarczyć wadliwy towar pod adres Sprzedawcy: FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk.

Do zgłoszenia prosimy załączyć dokumenty lub podać dane umożliwiające identyfikację zawartej umowy sprzedaży (np. paragon lub faktury, numer zamówienia, inne). Załączenie paragonu lub faktury nie jest obowiązkowe, lecz jest przez nas sugerowane, gdyż zazwyczaj przyspiesza proces reklamacji.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Nie należy go mylić z terminem realizacji żadań reklamacyjnych (np. naprawę), kóry powinien nastąpić w "rozsądnym czasie". O wyniku rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. 

Zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem, zostaje wyłączona. 

Przypominamy, że po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy oraz zażądania sporządzenia protokołu w obecności kuriera w przypadku zauważenia uszkodzeń przesyłki. Zachęcamy do takich działań, ponieważ jest to ważny argument przy dochodzeniu roszczeń od przewoźnika. 

Dodatkowo informujemy o istnieniu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów. W związku z obowiązkiem poinformowania o nich, podajemy link do internetowej platformy ODR. Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z tzw. polubownych form rozwiązywania sporów.

Towary sprzedawane w Sklepie Butterfly Polska nie są objęte gwarancją (oprócz wybranych modeli stołów lub robotów, co jest wskazane na karcie produktu), reklamacje są rozpatrywane w ramach rękojmi. 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.