Od lutego 2023 roku Butterfly wprowadza nowe parametry okładzin. Okładziny gładkie oraz krótkie czopy nadal są definiowane poprzez szybkość i rotację (w skali od 0 do 100), ale pojawił się też nowy parametr odnoszący się do trajektorii lotu piłki. 

Natomiast w przypadku okładzin z długimi czopami, dotychczasowe parametry zostały zastąpione nowymi - wariancją i stabilnością. 

Bez zmian pozostawiono wskaźniki twardości podkładu, wyrażone skalą Shore'a. 

Parametry okładzin gładkich i krótkich czopów

Szybkość

Parametr opisujący wpływ okładziny na szybkość piłki, mierzoną podczas unikatowych testów przeprowadzonych przez Butterfly. Im większa wartość, tym większa szybkość i dopasowanie do gry ofensywnej. Również odwrotnie, im niższa wartość, tym mniejsza szybkość i większe dopasowanie do gry defensywnej. 

Rotacja

Parametr opisujący wpływ okładziny na wielkość rotacji generowanej na piłce. mierzoną podczas testów przeprowadzonych przez Butterfly.

Im wyższa wartość, tym większa rotacja nadawana piłce.Również odwrotnie, im mniejsza wartość, tym mniejsza rotacja. 

Łuk

Parametr opisujący łatwość z jaką nadawana jest piłce wysoka trajektoria lotu, oceniona na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez Butterfly. Im wyższa wartość, tym wyższe prawdopodobieństwo podążania piłki za ruchem rakietki podczas zagrywania topspinu. Im niższa wartość, tym niższą trajektorię lotu osiągnie piłka. 

Parametry okładzin antytopspinowych i długich czopów

Stabilność

Parametr odnoszący się wyłącznie do długich czopów, czopów bez podkładu i okładzin antytopspinowych. Opisuje prawdopodobieństwo prawidłowego odbioru piłki podczas wykonywania różnych technik gry: podcięcia, uderzenia czy bloku, oceniane w skali 10-cio punktowej. Podana wartość to średnia ze wszystkich rodzajów uderzeń. 

Wariancja

Parametr odnoszący się wyłącznie do długich czopów, czopów bez podkładu i okładzin antytopspinowych. Określa prawdopodobieństwo nadania piłce nieoczekiwanej rotacji (zakłócenia) podczas wykonywania różnych technik gry (np. podcięć czy bloków) oceniane w 10-cio punktowej skali. Podana wartość to średnia ze wszystkich rodzajów uderzeń. 

Tabela okładzin Butterfly wraz z parametrami

Product added to wishlist
Product added to compare.