Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 ze zmianami) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej w naszym sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie w ciągu 14 dni odesłali towar. Można też odesłać towar wraz z dokumentami bez wcześniejszej informacji. 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszelkie przepisy dotyczące odstąpienia od umowy (zwrotów) dotyczą także Przedsiębiorców na prawach Konsumenta - osób fizycznych prowadzących działalność, dla których umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Jak najłatwiej zwrócić towar?

W ciągu 14 dni od otrzymania towaru, odeślij zwracane rzeczy wraz z oryginałem paragonu i formularzem zwrotu na adres: FHU Gasport, ul. Meissnera 1,  80-462 Gdańsk. 

Ponoszą Państwo wszelkie koszty zwrotu towaru (wysyłka i pakowanie) oraz ewentualnego zmniejszenia wartości towaru. 

Opcjonalnie ciągu 14 dni od otrzymania towaru możesz powiadomić nas o chęci zwrotu towaru w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną), ale nie jest to obowiązkowe. 

Od momentu wysłania takiej wiadomości, muszą Państwo w terminie 14 dni odesłać do nas zwracany towar. 

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu zawartości przesyłki (towaru i załączonych dokumentów), bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni zwracamy pieniądze. 

Zwrot środków nastąpi w takiej formie, w jakiej je otrzymaliśmy, chyba że wyraźnie wskażą Państwo inny sposób płatności.  

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku nie przyjmujemy sklejonych na Państwa życzenie rakietek lub ich części. Sklejenie rakietki oznacza wyprodukowanie towaru według Państwa specyfikacji (ust. 3) i złączenie jej części składowych - deski i okładzin (ust. 6).

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci sklejenia rakietki lub kupienia sklejonej przez nas rakietki, wyrażają Państwo zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 ze zmianami) wprowadzającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszelkie przepisy dotyczące odstąpienia od umowy (zwrotów) dotyczą także Przedsiębiorców na prawach Konsumenta - osób fizycznych prowadzących działalność, dla których umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FHU Gasport z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meissnera 1 (tel. 58-346-94-63, fax 58-346-92-57) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo dołączone do zwracanego towaru, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Prosimy o dołączenie oryginału paragonu lub oświadczenia o jego zagubieniu. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Państwu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Mamy prawo pomniejszyć zwracaną kwotę o nienależny już rabat (kwota zakupu po zwrocie przestanie przekraczać 1000 PLN oraz nienależną darmową dostawę - kwota zakupu po zwrocie przestanie przekraczać 350 PLN). 
  • Państwo ponoszą bezpośrednie kosztu zwrotu towarów (wysłania ich do nas, pakowania itp.).
  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastapi najwczesniej.
  • Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.
  • Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Oznacza to, że konsument może korzystać z towaru tak, jak sprawdzałby go w sklepie stacjonarnym. Przykładowo w sklepie stacjonarnym nie wyjmujemy okładzin lub rakietek z opakowań, ani w żaden sposób nie naruszamy ich opakowania jednostkowego, nie udostępniamy stołów lub robotów do testowania, a także nie sklejamy rakietek w celach jedynie testowych. 

Muszą też Państwo udowodnić zakup zwracanego towaru w naszym sklepie. W związku z tym prosimy załączyć dokumenty lub podać dane umożliwiające identyfikację zawartej umowy sprzedaży (najlepiej odesłać paragon lub fakturę). W sytuacji braku paragonu prosimy o pisemne oświadczenie o zwrocie towaru, najlepiej w formie formularza zamieszczonego na dole tej strony wraz z oświadczeniem o nieposiadaniu paragonu.  W tej sytuacji muszą też Państwo w inny sposób udowodnić zakup zwracanego towaru w naszym sklepie. 

Przypominamy, że po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy oraz zażądania sporządzenia protokołu w obecności kuriera w przypadku zauważenia uszkodzeń przesyłki. Zachęcamy do takich działań, ponieważ jest to ważny argument przy dochodzeniu roszczeń od przewoźnika. 

Product added to wishlist
Product added to compare.