Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics. Jeżeli nie akceptujesz korzystania przez nas z tej usługi (widzimy dzięki niej ruch na naszej stronie), prosimy o skorzystanie z wtyczki blokującej działanie Google Analytics.

I.      Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych

II.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

III.    Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

IV.    Automatyczne sposoby przetwarzania danych osobowych

V.    Pliki cookie

VI.   Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas wejścia na stronę

VII.  Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas zakładania Konta Klienta

VIII. Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas składania zamówienia jako zalogowany Klient

IX.   Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas składania zamówienia jako Gość

X.    Newsletter

XI.   Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas korespondencji mailowej

XII.  Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas kontaktu telefonicznego

XIII.  Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych podczas kontaktu za pośrednictwem faxu

XIV. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, korzystasz z jej funkcjonalności, kontaktujesz się z nami lub składasz nam zamówienie, przekazujesz nam dane osobowe, które my przetwarzamy zgodnie z Twoim życzeniem. Dane te są przetwarzane ściśle z naszą Polityką prywatności.

Nie przekazujemy żadnych danych innym podmiotom w celach marketingowym. Jedynymi odbiorcami danym mogą być firmy, które współpracują z nami przy realizacji zamówień np. firma kurierska. Wszyscy nasi kontrahenci mający dostęp do Państwa danych, to rzetelne firmy przestrzegające zasad określonych w RODO.

Dane są przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Zbieramy je w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, w sposób do tych celów ograniczony. Swoje dane możesz zawsze uaktualnić lub usunąć (więcej o przysługujących prawach znajdziesz w ostatnim punkcie). Dane przechowujemy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu lub wynika z obowiązków prawnych.

I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH:

W Administratorem danych osobowych jest: FHU Gasport Elżbieta Radlińska-Giersz z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meissnera 1, NIP 584-146-43-21.

Kontakt: 58-346-92-56 / E-Mail: [email protected]l

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

Ustanowionym przez Tamasu Europe GmbH Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: RDP Röhl Dehm & Partner Attorneys at Law mbB z siedzibą w Augsburgu (86150) przy ulicy Moritzplatz 6. Kontakt: [email protected]. Podajemy tę informację jedynie w celu podkreślenia podjętych przez TBE kroków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, ponieważ żadne dane osobowe nie są przekazywane zagranicę.

 

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przetwarzania danych osobowych: przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz świadczenia zleconych usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 par. 1 a-f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanym RODO.

 • W sytuacji, gdy wymagana jest zgoda Klienta, stosujemy Art. 6 par. 1 lit. a RODO.
 • W sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub działań przed jej zawarciem, stosujemy Art. 6 par. 1 lit. b RODO.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, stosujemy Art. 6 par. 1 lit. c RODO.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, stosujemy Art. 6 par. 1 lit. d RODO.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy w interesie publicznym, stosujemy Art. 6 par. 1 lit. e RODO.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, stosujemy Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

Kiedy kontaktujesz się z nami, zaczynamy gromadzić Twoje dane osobowe. Te dane są przez nas gromadzone i przechowywane ze względu na konieczność wykonania umowy lub wynikają z obowiązków nałożonych na nas przez prawo. Musimy między innymi wywiązywać się z obowiązków podatkowych i przewidzianych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania przez nas Twojego zlecenia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zakresu potrzebnych nam danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem:58-346-92-56.

Przechowywanie danych i ich usuwanie

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane przez prawo. Podstawą prawną tego działania jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli cel pozyskania danych wygaśnie (np. wykonanie umowy), dane są przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez obowiązującą ustawę o rachunkowości.

Protokoły SSL lub TLS

Cała strona jest chroniona protokołem SSL lub TLS dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Dzięki tego typu zabezpieczeniom dane przekazywane nam np. podczas składania zamówień nie mogą być obserwowane przez osoby trzecie. Zastosowane środki bezpieczeństwa są widoczne po wejściu na stronę główną w belce adresu jako zielona kłódka, napis „Bezpieczna” oraz zmiana „http: //” na „https: //”.

IV. AUTOMATYCZNE SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Adres IP

 1. Opis i zakres przetwarzania: w momencie wejścia na stronę, wysyłane jest zapytanie do serwera, na które ten musi odpowiedzieć. Aby stało się to możliwe, musi zostać pobrana informacja o Twoim adresie IP i w odpowiedni sposób przetworzona. 
 2. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 3. Cel przetwarzania: zapewnienie pełnej funkcjonalności strony i możliwość pełnego pobrania jej zawartości.
 4. Uzasadniony interes: tymczasowe przechowywanie adresu IP w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony i możliwość pełnego pobrania jej zawartości.
 5. Okres przetwarzania: dane są natychmiast usuwane, kiedy ich dalsze przechowywanie nie jest już konieczne czyli kiedy zawartość strony została już całkowicie pobrana.
 6. Odbiorcy danych osobowych: adres IP jest określany przez firmę hostingową, z którą została zawarta umowa powierzenia danych zgodnie z Art. 28 RODO: domain factory GmbH z siedzibą w Ismaning (85737) przy ulicy Oscar Messter-Str. 33, Niemcy

Hosting

 1. Opis i zakres przetwarzania: korzystamy z usług firmy hostingowej w celu technicznego udostępniania strony internetowej i jej technicznego utrzymania. Oznacza to też przechowywanie bazy danych i zapewnienie jej bezpieczeństwa. 
 2. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 3. Cel przetwarzania: oferowanie produktów w trybie online oraz wykrywanie ewentualnych awarii lub prób włamania. 
 4. Uzasadniony interes: wynajęcie zewnętrznego dostawcy technicznych kompetencji i zapewnienie funkcjonalnego i bezpiecznego środowiska dla działania strony internetowej. 
 5. Odbiorcy danych osobowych: firma hostingowa, z którą została zawarta umowa powierzenia danych zgodnie z Art. 28 RODO: domain factory GmbH z siedzibą w Ismaning (85737) przy ulicy Oscar Messter-Str. 33, Niemcy 
 6. Kategorie danych objęte umową powierzenia: dane użytkowników, dane kontaktowe, dane dotyczące samej umowy.

Logi serwerowe

 1. Opis i zakres przetwarzania: uzyskane adresy IP są przechowywane także w tak zwanych logach w celu wykrycia ewentualnych błędów lub prób włamania do serwera. Dodatkowo firma hostingowa automatycznie zbiera, przechowuje i przetwarza tak zwane logi serwerowe, które są automatycznie przekierowywane do Twojej przeglądarki. Zawierają one następujące informacje: typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, URL, host używanego komputera, czas wejścia na serwer. Jednak te informacje nie są przez nas łączone z innymi Twoimi danymi osobowymi. 
 2. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 3. Cel przetwarzania: wykrywanie awarii i prób włamania do serwera. 
 4. Uzasadniony interes: zapewnienie funkcjonalnego i bezpiecznego środowiska dla działania strony internetowej. 
 5. Okres przetwarzania: usuwane po 7 dniach. 
 6. Odbiorcy danych osobowych: firma hostingowa, z którą została zawarta umowa powierzenia danych zgodnie z Art. 28 RODO: domain factory GmbH z siedzibą w Ismaning (85737) przy ulicy Oscar Messter-Str. 33, Niemcy

V. PLIKI COOKIE

1. Opis i zakres przetwarzania: Cookies to fragmenty informacji (małe pliki tekstowe) wysyłane przez Sklep do Państwa komputera podczas każdej wizyty w naszej stronie. Są one przechowywane w pamięci Państwa komputerów i podczas następnych odwiedzin, informacje te wracają do pamięci Sklepu umożliwiając systemowi rozpoznanie użytkownika.

Zawartość “ciasteczek” to między innymi SID – sprawdza czy użytkownik jest zalogowany czy się wylogował. Sprawdza czy został utworzony koszyk zakupowy i jakie towary się w nim znalazły.

2. Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. b i Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania: służą do przechowywania takich informacji jak hasło czy login, co ma na celu przyspieszenie i ułatwienia korzystania ze strony Sklepu. 

4. Uzasadniony interes: zapewnienie sprawnego procesu zakupów. Używane przez nas “ciasteczka” zawierają głównie dane techniczne i informacje o oglądanych produktach.

5. Okres przetwarzania: wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny naszego Sklepu i służą do przechowywania takich informacji jak hasło czy login, co ma na celu przyspieszenie i ułatwienia korzystania ze strony Sklepu. 

Jeżeli Państwa komputer nie akceptuje "ciasteczek" z naszego sklepu, to mogą Państwo mieć trudności w dokończeniu procesu składania zamówienia lub nie być w stanie skorzystać z niektórych opcji sklepu. Tak więc zalecamy konfigurację przeglądarki internetowej tak, aby akceptowała nasze "ciasteczka". Więcej na ten temat na dole strony.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS WEJŚCIA NA STRONĘ

1. Opis i zakres przetwarzania: na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy służący do kontaktu online. Pobrane przez niego dane przetwarzamy tylko w zakresie, w jakim je nam podano czyli:

Nazwisko*
E-mail*
Telefon
Komentarz*

Dane oznaczone gwiazdką * są obligatoryjne, bez których nie jest możliwe użycie tej funkcjonalności. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane te zobaczymy po wpisaniu ich przez Ciebie i wciśnięciu przycisku „Wyślij”. Jednocześnie otrzymamy informację o dacie I czasie wykonania tej czynności.

2. Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. f RODO oraz Art 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: ustanowienie kontaktu, przekazanie informacji Klientowi w odpowiedzi na zapytanie, jak również w zależności od kontekstu działanie przed zawarciem umowy.

4. Uzasadniony interes: odpowiedź na pytanie zadane przez Ciebie. Dane będą przetwarzane w granicach Twojego zapytania.

5. Okres przetwarzania: jeżeli nie wystąpią inne podstawy przetwarzania tych danych, to zostaną one usunięte po 6 miesiącach. Wszelka informacja zawarta w samym okienku kontaktu zostanie usunięta po jego zamknięciu.  

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS ZAKŁADANIA KONTA KLIENTA

1. Opis i zakres przetwarzania: założenie Konta Klienta jest funkcjonalnością przyspieszającą proces zakupowy. Czyni go bardziej efektywnym dzięki automatyzacji wpisywania danych. Podczas zakładania Konta możesz przekazać nam następujące dane:  

imię*
nazwisko*
firma
E-mail*
data urodzenia
hasło*
potwierdzenie hasła*

2. Podstawa prawna: Art. 6 ust. lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: automatyzacja procesu zakupowego i jego ułatwienie.

4. Okres przetwarzania: do czasu wydania nam polecenia usunięcia Twojego Konta, o ile Twoje dane nie będą potrzebne w procesie dochodzenia wzajemnych roszczeń.

5. Odbiorcy danych osobowych: nie dotyczy.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA JAKO ZALOGOWANY KLIENT

1. Opis i zakres przetwarzania: Założenie Konta Klienta jest funkcjonalnością przyspieszającą proces zakupowy. Czyni go bardziej efektywnym dzięki automatyzacji wpisywania danych. Podczas zakładania Konta możesz przekazać nam następujące dane:  

imię*
nazwisko*
firma
E-mail*
adres*
miasto*
kod pocztowy*
kraj*
telefon
fax
hasło*
potwierdzenie hasła*
informacje o płatności

Jeżeli jesteś już zarejestrowanym Klientem, to system sam uzupełni formularz o następujące dane podczas procesu składania zamówienia:

imię*
nazwisko*
firma
adres*
miasto*
kod pocztowy*
kraj*
telefon
fax

Jeżeli chcesz otrzymać paczkę pod innym adresem niż Twój adres płatnika, to możesz dodać inny adres dostawy podając następujące dane:

imię*
nazwisko*
firma
adres*
miasto*
kod pocztowy*
kraj*
telefon
fax

2. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: automatyzacja procesu zakupowego i jego ułatwienie oraz przechowywanie danych na temat poprzednich zamówień i całej ich historii. Wykonanie umowy (realizacja zamówienia i dostawa zamówionego towaru) zgodnie z podanymi danymi.

4. Okres przetwarzania: do czasu wydania nam polecenia usunięcia Twojego Konta, o ile Twoje dane nie będą potrzebne w procesie dochodzenia wzajemnych roszczeń, przynajmniej do czasu przewidzianego obowiązującą ustawą o rachunkowości.

5. Odbiorcy danych osobowych: DPD Polska sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mineralnej 15 oraz Pika sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Spadochroniarzy 7.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA JAKO GOŚĆ

1. Opis i zakres przetwarzania: dane pozwalające nam na realizację Twojego zamówienia i dokonywanie przez Ciebie zakupów w naszym sklepie. W trakcie składania zamówienia możesz podać nam następujące dane:

imię*
nazwisko*
firma
E-mail*
adres*
miasto*
kod pocztowy*
kraj*
telefon
fax
hasło*
potwierdzenie hasła*
informacje o płatności

Jeżeli chcesz otrzymać paczkę pod innym adresem niż Twój adres płatnika, to możesz dodać inny adres dostawy podając następujące dane:

imię*
nazwisko*
firma
adres*
miasto*
kod pocztowy*
kraj*
telefon
fax

2. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: wykonanie umowy (realizacja zamówienia i dostawa zamówionego towaru) zgodnie z podanymi danymi.

4. Okres przetwarzania: do czasu przewidzianego obowiązującą ustawą o rachunkowości.

5. Odbiorcy danych osobowych: DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mineralnej 15 oraz Pika sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Spadochroniarzy 7.

X. NEWSLETTER (OBECNIE NIE WYKORZYSTUJEMY TEJ FUNKCJI)

1. Opis i zakres przetwarzania: atrakcyjna forma prezentacji naszej oferty i informowanie Klientów drogą mailową np. o nowościach, promocjach. Zapisanie się na newsletter odbywa się za pomocą dwu stopniowej procedury weryfikacyjnej (tzw. double opt-in). Po wpisaniu swojego adresu mailowego do okienka newsletter i kliknięciu przycisku "zapisz się", wysyłany jest mail na podany adres. Mail ten zawiera link, który po kliknięciu aktywuje wysyłanie Ci newslettera. Proces ten pozwala nam na uzyskanie Twojej zgody zgodnej z postanowieniami RODO. W każdej chwili możesz wypisac z się z newslettera, klikając na link "wypisz się z newslettera", który będzie znajdował się w każdym newsletterze. Newslettery zaiewrają informacje o nas i naszych towarach lub usługach. W celu spełnienia wymogu rozliczalnosci zgód według RODO zachowujemy logi Twojej rejestracji w postaci jej daty, czasu i Twojego adresu IP. Dane te są przekazywane firmie zapeniającej obsługę wysyłki newslettera.

Obowiązkowe dane, które musisz podać, aby otrzymać newsletter to tylko adres mailowy. Jeżeli chcesz otrzymywać bardziej spersonalizowany mailing, prosimy Cię o podanie imienia (to nie jest obowiązkowe) - treść newslettera pozostanie taka sama. Twoje dane będą przetwarzane w systemie CRM, będącym integralną częścią oprogramowania naszego sklepu.

2. Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. f RODO, a w przypadku złożenia przez Ciebie zlecenia, które mamy zrealizować będzie to Art. 6 par. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: wysyłanie wyłącznie newslettera w sposób zgodny z prawem. Podtrzymanie kontaktu z Klientem.

4. Uzasadniony interes: przyjazna dla Klienta forma informowania o naszej ofercie w zgodzie z Art. 47 RODO i zachowaniu wszelkich obowiązków dotyczących logowania.

5. Okres przetwarzania: 6 miesięcy od wyrejestrowania się z newslettera.

6. Odbiorcy danych osobowych: firma zajmująca się dystrybucją newslettera, z którą została zawarta umowa powierzenia danych osobowych w zgodzie z Art. 28 RODO: Sendinblue S.a.r.J z siedzibą w Paryżu (75008) przy ulicy 55 d'Amsterdam (Francja). Frima ta nie ma uprawnień do wysyłania do Ciebie własnych komunikatów.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS KORESPONDENCJI MAILOWEJ

1. Opis i zakres przetwarzania: zakres danych jest określany głównie przez informacje, które nam podajesz. Na pewno będziemy znać datę i czas wysłania maila, Twój adres mailowy i ewentualnie adres IP. Reszta zależy od tego co zdecydujesz się nam przekazać. Informacje te są przetwarzane tylko dla potrzeb informacyjnych lub wykonania zleconej nam umowy.

2. Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. f RODO, a w przypadku złożenia przez Ciebie zlecenia, które mamy zrealizować będzie to Art. 6 par. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: kontakt z Klientem, który został przez niego zainicjowany. Dokładny cel zależy od treści maila (np. korespondencja może przerodzić się w zlecenie zawarcia umowy). Podtrzymanie kontaktu z Klientem. Ewentualnie realizacja zlecenia.

4. Uzasadniony interes: odpowiedź Klientowi na jego pytanie. Udzielanie porad eksperckich. Zależy w dużej mierze od treści maila.

5. Okres przetwarzania:  jeżeli nie wystąpią inne podstawy przetwarzania tych danych, to zostaną one usunięte po 6 miesiącach. Dokonany przez nas wydruk zostanie zniszczony zaraz po realizacji zlecenia. Jeżeli kontakt zakończy się złożeniem zamówienia, to dane będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązującej ustawie o rachunkowości.

 

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS KONTAKTU TELEFONICZNEGO

1. Opis i zakres przetwarzania: zakres danych jest określany głównie przez informacje, które nam podajesz. Możemy uzyskać numer Twojego telefonu, jeżeli zadzwonisz na nasz numer komórkowy, a na pewno będziemy znać datę i czas wykonania połaczenia. Reszta zależy od tego co zdecydujesz się nam przekazać. Informacje te są przetwarzane tylko dla potrzeb informacyjnych lub wykonania zleconej nam umowy.

2. Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. f RODO, a w przypadku złożenia przez Ciebie zlecenia, które mamy zrealizować będzie to Art. 6 par. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: kontakt z Klientem, który został przez niego zainicjowany. Dokładny cel zależy od treści rozmowy (np. rozmowa może przerodzić się w zlecenie zawarcia umowy). Podtrzymanie kontaktu z Klientem. Ewentualnie realizacja zlecenia.

4. Uzasadniony interes: odpowiedź Klientowi na jego pytanie. Udzielanie porad eksperckich. Zależy w dużej mierze od treści rozmowy.

5. Okres przetwarzania:  jeżeli nie wystąpią inne podstawy przetwarzania tych danych, to zostaną one usunięte po 6 miesiącach. Dokonane przez nas papierowe zapiski zostaną zniszczone zaraz po realizacji zlecenia. Jeżeli kontakt zakończy się złożeniem zamówienia, to dane będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązującej ustawie o rachunkowości.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH PODCZAS KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM FAXU

1. Opis i zakres przetwarzania: zakres danych jest określany głównie przez informacje, które nam podajesz. Możemy uzyskać numer Twojego faxu, a na pewno będziemy znać datę i czas wykonania połaczenia. Reszta zależy od tego co zdecydujesz się nam przekazać. Informacje te są przetwarzane tylko dla potrzeb informacyjnych lub wykonania zleconej nam umowy.

2. Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. f RODO, a w przypadku złożenia przez Ciebie zlecenia, które mamy zrealizować będzie to Art. 6 par. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania: kontakt z Klientem, który został przez niego zainicjowany. Dokładny cel zależy od treści faxu (np. kontakt może przerodzić się w zlecenie zawarcia umowy). Podtrzymanie kontaktu z Klientem.

4. Uzasadniony interes: odpowiedź Klientowi na jego pytanie. Udzielanie porad eksperckich. Zależy w dużej mierze od treści rozmowy. Ewentualnie realizacja zlecenia.

5. Okres przetwarzania:  jeżeli nie wystąpią inne podstawy przetwarzania tych danych, to zostaną one usunięte po 6 miesiącach. Dokonany przez nas wydruk faxu zostanie przez nas zniszczony zaraz po realizacji zlecenia. Jeżeli kontakt zakończy się złożeniem zamówienia, to dane będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązującej ustawie o rachunkowości.

XIV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:

Będąc osobą fizyczną i podając swoje dane osobowe jesteś chroniony przepisami RODO. Z tego tytułu przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo do informacji – Art. 15 RODO

Masz prawo poprosić Administratora o przekazanie Ci wszelkich informacji na temat przetwarzania Twoich danych. Możesz to uczynić mailowo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 58-346-92-56. W szczególności masz prawo do informacji na temat:

 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 4. prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 5. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 6. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 7. przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a jeżeli ma to miejsce, to masz prawo zostać poinformowana/y o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych – Art. 16 RODO

Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – Art. 17 RODO

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/43
 2. wycofałaś/wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniosłaś / wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Wyjątki, kiedy zastosowanie powyższych praw jest niemożliwe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Art. 18 RODO

Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś / wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Administrator poinformuje Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

5. Prawo do informacji – Art. 19 RODO

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono Twoje dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator musi poinformować Cię o tych odbiorcach, jeżeli tego zażądasz.

6. Prawo do przeniesienia danych – Art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały przez Ciebie dostarczone Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa, o którym mowa powyżej, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do przeniesienia nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

7. Prawo do sprzeciwu – Art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możesz wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Masz prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. To odwołanie nie wypływa na legalność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego PUODO – Art. 77 RODO

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz, że Twoje prawa zawarte w RODO zostały ograniczone.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony masz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej masz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56 nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował Cię, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77.

Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.

Jeżeli postępowanie zostało wszczęte przeciwko decyzji organu nadzorczego, którą poprzedziła opinia lub decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych w ramach mechanizmu spójności, organ nadzorczy przekazuje sądowi tę opinię lub decyzję.

W ramach strony mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od nasze strony i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. FHU Gasport nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach tych stron.

A dokładniej - CZYM SĄ COOKIES CZYLI CIASTECZKA?


Cookies to fragmenty informacji (małe pliki tekstowe) wysyłane przez Sklep do Państwa komputera podczas każdej wizyty w naszej stronie. Są one przechowywane w pamięci Państwa komputerów i podczas następnych odwiedzin, informacje te wracają do pamięci Sklepu umożliwiając systemowi rozpoznanie użytkownika, co pozwala na lepsze dopasowanie naszych usług do potrzeb użytkowników. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny naszego Sklepu i służą do przechowywania takich informacji jak hasło czy login, co ma na celu przyspieszenie i ułatwienia korzystania ze strony Sklepu. 

Jeżeli Państwa komputer nie akceptuje "ciasteczek" z naszego sklepu, to mogą Państwo mieć trudności w dokończeniu procesu składania zamówienia lub nie być w stanie skorzystać z niektórych opcji sklepu. Tak więc zalecamy konfigurację przeglądarki internetowej tak, aby akceptowała nasze "ciasteczka". Oprogramowanie Sklepu wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  

COOKIE nazwaCOOKIE opis
CARTłączenia z koszykiem
CATEGORY_INFOzapamiętuje odwiedzone strony, aby mogły byc szybciej otwierane
COMPAREprodukty wybrane do porównania
CURRENCYpreferowana waluta (PLN)
CUSTOMERodszyfrowana wercja ID klienta w sklepie
CUSTOMER_AUTHwskaźnik obecności klienta w sklepie
CUSTOMER_INFOodszyfrowana wersja grupy klientów
CUSTOMER_SEGMENT_IDSprzechowuje ID klienta
EXTERNAL_NO_CACHEwskazuje czy cache (forma pamięci sklepu) jest aktywna
FRONTENDID nadawane podczas bieżącej sesji na serwerze
GUEST-VIEWpozwala gościom na edytowanie zamówienia
LAST_CATEGORYostatnia odwiedzana kategoria
LAST_PRODUCTostatni oglądany produkt
NEWMESSAGEpokazuje otrzymanie nowej wiadomości
NO_CACHEpokazuje czy jest dozwolone używanie cache
PERSISTENT_SHOPPING_CARTlink do bieżacego koszyka zakupowego
POLLID używane podczas uczestnictwa w ewentualnych ankietach
POLLNinformacja o ewentualnych ankietach
RECENTLYCOMPAREDostatnio porówywane produkty
STFinformacja o produktach polecanych znajomym
STOREzapamiętuje wybrany język sklepu
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEpokazuje czy klient zgodził się na aktywowanie cookies
VIEWED_PRODUCT_IDSostatnio oglądane produkty
WISHLISTodszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń
WISHLIST_CNTliczba produktów dodanych do listy życzeń

 

Sugerowane ustawienia przeglądarek:

Internet Explorer 7.x

 1. Uruchom Internet Explorer

 2. W menu Narzędzia kliknij Opcje Internetowe.

 3. Kliknij zakładkę Prywatność.

 4. Kliknij przycisk Zaawansowane.

 5. Zaznacz kwadrat Automatyczne zarządzanie cisteczkami 

  oraz  zawsze akceptuj ciasteczka.

 6. Kliknij OK.

 7. Kliknij OK.

 8. Restartuj Internet Explore

Back to Top

Internet Explorer 6.x

 1. W menu Narzędzia kliknij Opcje internetowe.

 2. Kliknij zakładkę Prywatność.

 3. W Ustawieniach przesuń suwak na poziom Średni. Kliknij OK

Back to Top

Mozilla/Firefox

 1. W menu Narzędzia kliknij Opcje.

 2. Kliknij sekcję Prywatność.

 3. Kliknij kwadrat Akceptuj ciasteczka.

 4. Zachowaj zmiany klikając OK.

Back to Top

Opera 7.x

 1. Wybierz menu Narzędzia.

 2. Kliknij Preferencje - powinno otworzyć się nowe okno.

 3. Kliknij Prywatność w lewym dolnym rogu.

 4. Zaznacz kwadrat Akceptuj ciasteczka i Akceptowanie wszystkich ciasteczek powinno być oznaczone jako Normalne ciasteczka.

 5. Zachowaj zmiany klikając OK.


W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe plikie cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają. 

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.